Artterapeuta, Artista i Docent

La pràctica i la docència de l'art en els àmbits de l'escena, la plàstica i la música, em va menar menar curiosament a l’acompanyament a persones amb TEA a través d'El Taller Vuit Espai de Barcelona. Aquesta experiència amb la pintora i responsable del centre Natàlia Lainez, amb el seguiment d'Adriana Ferrari com a tutora corresponent dels casos, em va permetre comprovar el poder sorprenent que ens atorguen aquests llenguatges. Ens propicien connectar amb el propi interior, alhora que ens brinden la possibilitat d'expressar-nos lliurement.

Tot plegat, vers l'acceptació i la comunicació del que som, factors indispensables per tal d’afavorir la qualitat del nostre viure al món. El treball en equip a SOM psicòlegs, ens està descobrint encara més recursos i potencialitats integrant l’artteràpia en els processos de recerca de cadascú: tant per als infants com per ales persones adultes i, fins i tot, en la teràpia de parella. Aquesta modalitat ens obra camins cap a allò desconegut de sí mateix/a, així com nous ponts de comunicació genuïna vers els altres.