Sessió infantil (fins els 16 anys), matins.
Durada: 45 min.

30 €

Sessió infantil (fins els 16 anys), tardes a partir de les 15h.
Durada: 45 min.

40 €

Sessió juvenil (dels 17 als 23 anys).
Durada: 45 min.

50 €

Sessió adults (a partir dels 24 anys).
Durada: 45 min.

60 €

Sessió logopèdia.
Durada: 45 min.

30 €

Sessions de grup (infants i joves).
Durada: 1h amb 2 psicòlogues.

35 € / persona

Primera reunió amb pares o tutors.
Amb 2 psicoterapeutes.

90 €

Sessió de seguiment i/o suport amb pares o tutors.
Durada: 1 h. amb 2 psicoterapeutes.

70 €

Sessió de teràpia familiar.
Durada: 90 min. amb 2 psicoterapeutes.

100 €

Sessió de teràpia de parella.
Durada: 90 min. amb 2 psicoterapeutes.

100 €

Sessió de coordinació amb altres professionals o serveis.

50 €

Sessions de valoració diagnòstica / proves objectives.
Durada: 1 h.

50 €

Explicació de la valoració diagnòstica, amb informe escrit.
Durada: 90 min. amb 2 psicoterapeutes.

220 €

Certificats.

50 €

Informes específics.

150 €