Equip intern

Clara Grande i Monfort

Especialista en psicologia infantil, juvenil i teràpia familiar

Judit Monfort i Fradera

Psicologia d’adults, teràpia familiar i de parella i coaching

Mireia Aligué Portet

Psicologia infantil

Luca Prats Basset

Psicòloga sanitària infantil i adults

Paco Grande Crespo

Teòleg, psicòleg, analista junguià i coach

Traspassat el 25 d'agost de 2015, el nostre precursor i inspirador, que sempre ens acompanya.

Col·laboradores

Carme Álvarez Sánchez

Metge especialitzada en medicina familiar i comunitària