Equip intern

Clara Grande i Monfort

Especialista en psicologia infantil, juvenil i teràpia familiar

Judit Monfort i Fradera

Analista i membre de la IAP.
Psicologia d’adults, teràpia familiar i de parella i coaching

Mireia Aligué Portet

Psicologia infantil

Paco Grande Crespo

Teòleg, psicòleg, analista junguià i coach

Traspassat el 25 d'agost de 2015, el nostre precursor i inspirador, que sempre ens acompanya.

Col·laboradores

Luca Prats Basset

Psicòloga sanitària infantil i adults

Mercè Sarsanedas i Sedó

Logopeda col·legiada al Col·legi de Logopedes de Catalunya

Raquel Ruiz Pérez

Especialista en Neuropsicologia Clínica