Logopeda col·legiada al Col·legi de Logopedes de Catalunya

Sóc diplomada en logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000) i formada en el curs d'Especialització en logopèdia infantil per l’escola de Patologia del llenguatge (Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 2001).

El meu interès personal pel món fascinant de les relacions humanes em van portar a endinsar-me en el món de la comunicació. Finalment em vaig especialitzar com a logopeda per estudiar a fons i ajudar a revertir les dificultats que a vegades patim en els usos del llenguatge per poder-nos comunicar.

La logopèdia em permet atendre la paraula que es vol dir i com arriba la que s’escolta, però també l’articulació dels sons i la configuració de la parla. En definitiva, el processament del llenguatge, la comprensió i l’expressió oral i escrita, a més de la comunicació no verbal.