Descripció

El coaching té la particularitat de projectar el camí vers l’objectiu assenyalat, en un termini breu de temps, tot esvaint els obstacles interns que en dificulten el seu assoliment. Per això el coaching, lluny d’abordar els problemes profunds i existencials, se centra a desbloquejar solucions pràctiques per a situacions quotidianes, o de transició.
El coaching posa l’èmfasi en la perspectiva de futur i en el conreu de les habilitats necessàries per assolir un repte determinat o solucionar un problema concret, bé sigui personal o professional. A SOMpsicòlegs comptem amb una experta en coaching executiu, amb més de 10 anys d’experiència assessorant directius i persones en matèria de relacions humanes i desenvolupament professional.

Aplicacions

Focalitzar les priotitats personals del moment
Aclarir el camí vers els propis objectius
Detectar obstacles interns i externs que dificulten l’assoliment d’aquests objectius
Superar els esculls interns per assolir objectius concrets