Descripció

A SOMpsicòlegs treballem amb els somnis com a mètode que  ens guia cap al coneixement del món interior de les persones, afavorint el procés d’individuació. Ens avala la formació en la psicologia analítica de Jung reconeguda per la IAAP (International Association For Analytical Psychology) i la SEPA (Sociedad Española de Psicología Analítica) que suposa un llarg itinerari amb el propi treball oníric a més d’una dilatada experiència treballant el món oníric d’altres persones, i una formació de més de 7 anys en aquest camp de la psicologia.
A SOMpsicòlegs portem més de 20 anys treballant amb el món oníric i la interpretació de somnis a Barcelona, a Madrid i a Vic.

Tractametns

Els somnis compleixen diverses funcions psicològiques en el nostre món interior. Entre d’altres, en podem citar les següents:
Orientar-nos vers una actitud madura i adaptada a la vida
Realitzar desitjos no conscients
Descobrir actituds pròpies errònies davant la vida, o dels altres
Identificar i diagnosticar els propis conflictes interns
Mostrar-nos el camí en situacions crítiques i revelar el desig profund o vocació personal
Alertar sobre perills
Revelar el sentit profund de l’existència
Transmetre’ns introvisions i solucions creatives als nostres problemes
Assenyalar problemes de salut i àdhuc possibles malalties
Predir el futur