Descripció

Al llarg del procés de creixement i maduració personal, i degut a l’adaptació a les exigències de l’entorn social, les persones podem tenir dificultats que ens sobrepassin. Llavors la psicoteràpia pot ser una ajuda per retrobar el propi equilibri. En la nostra societat altament competitiva les persones normals podem patir alguns d’aquests problemes que, amb un acompanyament adequat es poden superar.

A SOMpsicòlegs trobaràs un expert psicoterapeuta que t’ajudarà d’una manera eficaç, adaptant-se al moment de maduració que estàs vivint i als trets genuïns de la teva personalitat.

Tractaments

Canvis en l’estat d’ànim: tristesa, depressió, processos de dol...
Dificultats per expressar i gestionar emocions: ràbia, enuig, tristesa, vergonya, desig...
Inseguretat, baixa autoestima, sensació interna de malestar personal, d’inadequació, dificultats per a prendre decisions...
Trastorns d’ansietat generalitzada, ansietat existencial, pors, fòbies, conductes obsessives i/o compulsives, trastorn del son...
Dificultats de relació: timidesa, manca d’habilitats socials, tancament exagerat en un mateix, sensació de solitud i aïllament, tensions infructuoses, bloqueig en l’abordatge de situacions conflictives...
Dificultats d’adaptació i desenvolupament en l’entorn professional.
Dificultat per introduir o gestionar canvis
Crisis personals degudes a canvis del clicle vital (entrada de la vida adulta, menopàusia, emancipació dels fills, jubilació...) manca de sentit...
Problemes de relació afectiva i amorosa: dificultats per desenvolupar i mantenir relacions interpersonals gratificants, creatives, pèrdua de desig, inhibició sexual, problemes de comunicació...
Conflictes familiars i crisis de parella
Dificultats per independitzar-se dels pares o per portar una vida autònoma