Descripció

Les persones amb TEA són molt diferents les unes de les altres, tot i que entre si comparteixen algunes alteracions i comportaments que, en major o menor mesura, dificulten la seva comunicació i interacció amb els altres i la seva adequada integració al món que els rodeja.

L’equip de SOMpsicòlegs oferim un acompanyament expert focalitzat en les dificultats concretes de cada individu i la seva familia, establint uns objectius clars a treballar, i assessorant i estant en constant coordinació amb els diferents àmbits en els quals es mou el pacient (familia, escola. entorn laboral…).

Tractaments

Autisme
Síndrome d’Asperger
Teràpia individual. Treballem segons les dificultats concretes de cada individu, fent èmfasi en els següents aspectes:
Reconeixement i maneig de les pròpies emocions i les alienes, teoria de la ment, funcions executives millora de les dificultats de llenguatge i comunicació (SAAC), Autocontrol i resolució de problemes, flexibilització
Grups d’habilitats socials. Grups reduits de pacients d’edats i característiques similars per tal de treballar els següents aspectes:
Habilitats de conversa, habilitats de joc cooperatiu, gestió de l’amistat, gestió de conflictes, regulació personal, autoconeixement, empatia, funcions executives